Informatie voor leden

Voor leden
Programmabrief kwijt? Neem contact op met je speltakleider via dit formulier.

Voor geïnteresseerden/nieuwe leden
Een keer komen kijken? Een keer meedraaien? Dat kan altijd! Neem hiervoor contact op met de teamleider van de gewenste speltak via dit formulier.